عمل لابیاپلاستی با بی حسی

عمل لابیاپلاستی با بی حسی امکان پذیر است؟ لابیاپلاستی به روش های مختلفی انجام می شود که در یک روش آن از بیهوشی یا سدیشن هیچ استفاده ای نمی شود و تنها از بی حسی موضعی استفاده می کنند، این کار همانند دندانپزشکی است که ریشه دندان را بی حس می کنند، در این عمل […]

read more »
Call Now Button