لابیاپلاستی ناموفق

چه مواردی باعث می شود فرد یک عمل لابیاپلاستی ناموفق داشته باشد؟ در مورد عمل لابیاپلاستی ترمیمی چه می دانید؟لابیاپلاستی در تقسیم بندی عمل ها، یک عمل مینوری است. ما دو دسته عمل داریم، عمل ماژور و عمل مینور. منظور از عمل ماژور باز کردن شکم، سزارین و عمل هایی که فشیا باز می شود، […]

read more »
Call Now Button