درمان قطعی HPV

آیا درمان قطعی HPV وجود دارد؟ اچ پی وی از ویروس های شایع است که علت آلودگی با این ویروس 99 درصد از طریق رابطه جنسی است. بیمارانی که HPV در آن ها مثبت می شود اغلب این ترس را دارند که این ویروس را به فرزند و یا دیگر اعضای خانواده خود منتقل کنند، […]

read more »
Call Now Button