تزریق چربی به نقطه جی

تزریق چربی به نقطه جی به چه بانوانی توصیه می شود؟ ارگاسم واژینال در خانم ها با تحریک ناحیه ای به نام نقطه جی اتفاق می افتد و نقطه جی یا G spot در قسمت بالای واژن قرار دارد که برجسته تر از بافت اطراف می باشد و از آن جایی که از اعصاب و […]

read more »
Call Now Button