ورکشاپ لیفت با نخ ارمنستان 2015

01
02

اولین کنگره زیبایی زنان اروپا 2016

12
13
11
14

دوره آموزش زیبایی زنان آمریکا با پروفسور رد آینسود 2016

21 (1)
21 (2)
21 (3)
21 (5)
21 (4)
21 (6)
21 (7)

ورکشاپ زیبایی زنان اروپا 2016

41 (5)
41 (6)
41 (1)
41 (2)
41 (3)
41 (4)

کنگره و ورکشاپ زیبایی زنان و سکسولوژی لندن2017

31 (1)
31 (2)
31 (3)
31 (4)

سومین کنگره زیبایی زنان اروپا لندن 2018

51 (5)
51 (6)
51 (1)
51 (7)
51 (2)
51 (3)
51 (4)

اولین کنگره زیبایی زنان فرانسه 2018

61 (3)
61 (2)
61 (1)
61 (4)

شرکت در urogyne TV سال2018

71 (1)
71 (2)
71 (3)

ورکشاپ لیزر زنان آلمان 2018

82 (1)
82 (2)

ورکشاپ زیبایی زنان فرانسه

91 (1)
91 (2)
91 (5)
91 (4)
91 (3)

اولین کنگره زیبایی زنان دبی 2019

101 (5)
101 (1)
101 (2)
101 (3)
101 (4)

سخنرانی در اولین کنگره زیبایی زنان آلمان 2019

111 (1)
111 (2)
111 (3)
111 (4)
111 (6)
111 (7)
111 (5)

چهارمین کنگره زیبایی زنان اروپا ادینبورگ 2019

121 (4)
121 (2)
121 (1)
121 (3)
121 (6)
121 (5)
121 (7)
121 (8)

سخنرانی سومین کنگره زیبایی زنان ترکیه 2019

131 (4)
131 (1)
131 (2)
131 (3)

سخنرانی کنگره زیبایی زنان استانبول 2019

141 (1)
141 (2)
141 (3)

کنگره IMCAS سال 2019

201

کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی زنان کلخیدا گرجستان 2019

151 (4)
151 (1)
151 (2)
151 (3)
151 (5)

سخنرانی در گردهمایی اکسفورد لندن2019

161 (5)
161 (6)
161 (7)
161 (4)
161 (1)
161 (2)
161 (3)

ورکشاپ لیفت با نخ آپتوز گرجستان 2019

171 (1)
171 (2)
171 (3)

لابیاپلاستی بدون بیهوشی آمریکا

181
Call Now Button