دکتر لیلا خلیلی

دکتر لیلا خلیلی ، یکی از پیشگامان در حوزه جراحی های زیبایی ناحیه تناسلی بانوان در ایران است. ایشان از نخستین پزشکانی هستند که لیزر واژینال CO2 فرکشنال را در سال 1391 ایران معرفی کرده اند. همچنین علاوه بر اینکه سرکار خانم دکتر خلیلی از اعضای ارشد ESAG ( انجمن جراحی های زیبایی زنان اروپا) هستند ، در سال 2016 دوره فلوشیپ جراحی زیبایی را در زمینه جراحی زیبایی ولوواژینال تحت نظر دکتر Red Alinsod را گذرانده اند.
او مدرس ارشد دانشگاه پزشکی و سخنران هیئت علمی در کنفرانس های بین المللی و میزبان دوره های آموزشی بالینی است. ایشان در کلینیک های ایران و ترکیه دارای مطب خصوصی بوده و جراحی های زیبایی زیادی انجام داده است.