ورکشاپ لیفت با نخ ارمنستان 2015

اولین کنگره زیبایی زنان اروپا 2016

دوره آموزش زیبایی زنان آمریکا با پروفسور رد آینسود 2016

ورکشاپ زیبایی زنان اروپا 2016

کنگره و ورکشاپ زیبایی زنان و سکسولوژی 2017 لندن

سومین کنگره زیبایی زنان اروپا لندن 2018

اولین کنگره زیبایی زنان فرانسه 2018

شرکت در urogyne TV 2018

ورکشاپ لیزر زنان آلمان 2018

ورکشاپ زیبایی زنان فرانسه

اولین کنگره زیبایی زنان دبی 2019

سخنرانی در اولین کنگره زیبایی زنان المان

2019

چهارمین کنگره زیبایی زنان اروپا ادینبورگ2019

سخنرانی سومین کنگره زیبایی زنان ترکیه 2019

سخنرانی کنگره زیبایی زنان استانبول 2019

کنگره IMCAS 2019

کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی زنان کلخیدا گرجستان 2019

سخنرانی در گردهمایی اکسفورد 2019 لندن

ورکشاپ لیفت با نخ آپتوز گرجستان 2019

لابیاپلاستی بدون بیهوشی آمریکا

Call Now Button